Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2012.-2013.gadam

Publicēts 25.07.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 10.augusts plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Dricānu pagasta pārvalde, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2012.-2013.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Dricānu pagasta pārvalde, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads LV-4615 (pie lietvedes)
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr.: 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0