Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2013.-2014.gadam

Publicēts 01.08.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 14.augusts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2013.-2014.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr.: 64644069,  e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0