Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2014.-2015.gadam

Publicēts 24.07.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs – DPP 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014. gada 6. augusts plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu
pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Dricāni, Ricānu pag., Rēzeknes nov.,
LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolai un
pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2014.-2015.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu
pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Dricāni, Ricānu pag., Rēzeknes nov.,
LV-4615
Kontaktpersona – Marija Zahare, tālr.64644069, e-pasts:marija.zahare@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0