Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2017.-2018.gadā

Publicēts 01.08.2017

Iepirkuma identifikācijas numurs – DPP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2017. gada 18.augusts plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums – Dricānu pagasta pārvalde
Adrese - „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets - pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Kontaktpersona – Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums
Produktu specifikācija
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0