Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2018.-2019. gadā

Publicēts 01.08.2018

Iepirkuma identifikācijas numurs – DPP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 17. augusts plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2018.-2019.gadā
Kontaktpersona – Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums
Specifikācija

Lēmums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0