Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādei

Publicēts 08.12.2011
Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādei
Iepirkuma identifikācijas numurs - IPP 2011/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 19.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4619
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4619, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30)
Kontaktpersona - Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Reņa Gailuma, t. 64644563, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0