Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2014./2015.gadā

Publicēts 13.05.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs – SPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 26.maijs, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2014./2015.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Kontaktpersona – Iveta Misjūne, info@struzani.lv, mob.t. 22018676, 20211133, 64667567

Iepirkuma nolikums
Lēmums (I)
Lēmums (II)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0