Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2017./2018.gadā

Publicēts 01.08.2017

Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –14.08.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2017./2018.gadā”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV – 4643
Kontaktpersona – Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552

Iepirkuma nolikums
Tehniskā specifikācija
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0