Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012.mācību gadā

Publicēts 12.12.2011
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012. mācību gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2011/3
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola,reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Piedāvājumi iesniedzami – līdz 2011.gada 20.decembrim plkst.13-00 Adamovas speciālajā internātpamatskolā pie sekretāres (darbdienās no plkst.9-30 līdz plkst.15-30)
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 28610839; e-pasts: ruderen@inbox.lv.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0