Pastāvīgo komiteju sēdes

Publicēts 07.03.2017

Datums
09.03.2017

Laiks
09:00

Norises vieta
Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


plkst. 9.00 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

plkst. 9.30 – apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas sēde;

plkst. 10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

plkst. 10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Atkarībā no izskatīšanai iesniegto jautājumu daudzuma un sarežģītības pastāvīgo komiteju sēžu plānotie sākumu laiki var mainīties.

2017. gada 9. martā notiks Sociālo jautājumu komisijas, Vides aizsardzības fonda padomes un Feimaņu, Sološnieku un Černostes ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas sēde. Par Sociālo jautājumu komisijas sēdi papildu informāciju sniegs Sandra Frančenko, par Vides aizsardzības fonda padomes sēdi un ezeru rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisiju sēdēm – Terēzija Kruste.

Loading Map....