Pastāvīgo komiteju sēdes

Publicēts 20.03.2017

Datums
23.03.2017

Laiks
09:00

Norises vieta
Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst. 9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde;

Atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2017. gada 6. aprīlī, plkst.10.00.

Pēc pastāvīgo komiteju sēdēm plkst.11.00 notiek šādu ezeru zvejas limitu sadales komisiju sēdes:

  • Rāznas ezers (pašpatēriņa zveja – Kaunatas pagasts);
  • Sološnieku ezers (Ilzeskalna pagasts);
  • Pujatu ezers (Nautrēnu pagasts);
  • Ismeru – Žogotu ezers (Čornajas pagasts);
  • Sedzera ezers (Lendžu pagasts).

 

Loading Map....