Ratnieku ciema svētku noslēguma pasākums “Mans devums ciematam”

Publicēts 30.07.2019

Datums
03.08.2019

Laiks
18:00

Norises vieta

Ratnieku tautas nams


Pasākumā tiks godinātas ģimenes, kurās 2019. gadā dzimuši bērniņi, sumināti jaunieši, kuriem šogad aprit pilngadības svētki, sveikti pagasta iedzīvotāji, kuri ar savu darbu veicinājuši Ratnieku ciema vizuālo tēlu. Tiks godināti sakoptāko lauku sētu, puķu dobju īpašnieki. Koncertā piedalīsies – Lūznavas senioru deju kolektīvs “Lūznava”, Ratnieku vidējās paaudzes deju kolektīvs “Juris”, Čornajas folkloras kopa “Ausmeņa”, Ezernieku saietu nama sieviešu vokālais ansamblis “Tautības studija”, Lūznavas muižas kadriļu deju grupa, Kaunatas tautas nama amtierteātris “Runotoji”, Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama ukraiņu ansamblis “Vodograj”, Ratnieku folkloras kopa ‘Rateņš”. Darbosies amatnieku tirdziņš.

Pēc pasākuma ciemiņi, pagasta iedzīvotāji tiek aicināti pie ugunskura baudīt sautējumu.

Plkst. 21. Zaļumballe.

Dziedās un spēlēs Ināra Kuzmina.

Ieeja – brīva.

Vija Jeršova 28783860
vija.jersova@rezeknesnovads.lv

 

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0