Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēde

Publicēts 21.11.2017

Datums
23.11.2017

Laiks
09:00

Norises vieta

Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst. 9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.10 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.40 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!!

Pēc komiteju sēdēm plkst.11.10 notiks šādu ezeru zvejas limitu sadales komisiju sēdes:

  • Lubāna ezers (Nagļu un Gaigalavas pagasti)
  • Micānu ezers (Bērzgales pagasts)
  • Žierkleiša ezers (Pušas pagasts)
  • Adamovas ezers (Vērēmu pagasts)
  • Labvārža ezers (Lendžu pagasts)
  • Rāznas ezers (privātā daļa)
  • Černostes ezers (Maltas pagasts)
  • Baļinovas ezers (Čornajas pagasts)
  • Kauguru ezers (Mākoņkalna pagasts)
  • Salāja ezers (Mākoņkalna pagasts)

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2017. gada 7. decembrī, plkst.10.00 administrācijas mazajā zālē.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0