Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Publicēts 10.07.2017

Datums
13.07.2017

Laiks
09:00

Norises vieta
Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst. 10.00 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.30 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.11.00 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2017. gada 20. jūlijā, plkst.10.00.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0