Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Publicēts 25.06.2018

Datums
28.06.2018

Laiks
09:00

Norises vieta
Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2018. gada 28. jūnijā administrācijas mazajā zālē.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:
Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst. 9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Pēc komiteju sēdēm plkst.11.00 Feimaņu ezera zvejas limitu sadales komisiju sēdes.

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2018. gada 5. jūlijā, plkst.10.00, administrācijas mazajā zālē.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0