Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Publicēts 07.05.2019

Datums
09.05.2019

Laiks
08:30 - 10:30

Norises vieta

Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2019. gada 9. maijā administrācijas mazajā zālē.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.8.30 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.9.00 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.9.30 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.00 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde;

Atgādinu, ka atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Uzmanību! Pēc Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdēm plkst.10.30 tiek sasaukta Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā tikai jautājumi par LEADER projektiem, to finansējumu, līdzfinansējumu. 

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2019. gada 16. maijā plkst.10.00 administrācijas mazajā zālē.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0