Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Publicēts 20.05.2019

Datums
23.05.2019

Laiks
09:00

Norises vieta

Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atgādinu, ka atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Pēc komiteju sēdēm divu ezeru zvejas limitu sadales komisijas sēdes:

1. Feimaņu ezers
2. Gailumu ezers (Ilzeskalna pagasts)

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2019. gada 6. jūnijā, plkst.10.00, administrācijas mazajā zālē.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0