Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Publicēts 24.07.2019

Datums
25.07.2019

Laiks
09:00

Norises vieta

Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2019. gada 25. jūlijā administrācijas mazajā zālē.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Atsevišķu jautājumu dēļ pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties.

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2019. gada 1. augustā, plkst.10.00 administrācijas mazajā zālē.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0