Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Publicēts 17.06.2020

Datums
25.06.2020

Laiks
09:00

Norises vieta

Rēzeknes novada pašvaldības lielā zāle


Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2020. gada 25. jūnijā. Lūgums visiem deputātiem līdzi ņemt Rēzeknes novada pašvaldības izsniegtos datorus, kas būs nepieciešami darbam, darba kārtība un lēmuma projekti ar pievienotajiem dokumentiem būs nosūtīti tikai elektroniskā veidā uz e-pastu.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atsevišķu jautājumu dēļ pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2020. gada 2. jūlijā, plkst.10.00.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0