Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes un ārkārtas domes sēde

Publicēts 20.07.2020

Datums
23.07.2020

Laiks
09:00

Norises vieta

Rēzeknes novada pašvaldības lielā zāle


Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2020. gada 23. jūlijā.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Atsevišķu jautājumu dēļ pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Pēc komiteju sēdēm tiek sasaukta Ārkārtas domes sēde, kurā tiks izskatīti jautājumi:

1) Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 23. jūlija saistošo noteikumu Nr.67 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.60 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” izdošanu

2)”Par Valsts kases aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Centrālās ielas (1,400 km) pārbūve Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā” īstenošanai”

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2020. gada 6. augustā, plkst.10.00.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0