Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Publicēts 19.06.2017

Datums
22.06.2017

Laiks
09:00

Norises vieta
Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:
Plkst.9.15 – Teritoriālās pastāvīgās komitejas sēde ( Elvīra Pizāne, Aivars Buharins, Vasīlijs Bašmakovs, Anita Ludborža, Vilis Deksnis, Normunds Zušs, Frīdis Zenčenko, Pēteris Stanka)

Plkst. 9.45 – Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde ( Staņislavs Šķesters, Vilis Deksnis, Guntis Rasims, Ērika Teirumnieka, Regīna Baranova, Viktors Ščerbakovs, Zigfrīds Lukaševičs, Igors Kolosovs)

Plkst. 10.15 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde ( Guntis Rasims, Anita Ludborža, Normunds Zušs, Aivars Buharins, Viktors Ščerbakovs, Zigfrīds Lukaševičs, Igors Kolosovs, Pēteris Stanka)

Plkst.10.45 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde ( Regīna Baranova, Viktors Ščerbakovs, Vasīlijs Bašmakovs, Anita Ludborža, Ērika Teirumnieka, Vilis Deksnis, Frīdis Zenčenko, Pāvela Melnis)

Plkst.11.15 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde (Monvīds Švarcs, Vilis Deksnis, Guntis Rasims, Elvīra Pizāne, Aivars Buharins, Vasīlijs Bašmakovs, Igors Kolosovs, Pāvels Melnis)

Atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!!

Uzmanību! Pirms pastāvīgo komiteju sēdēm plkst. 9.00 informāciju visiem deputātiem par svarīgākiem normatīvajiem aktiem attīstības un plānošanas jautājumos sniegs Attīstības plānošanas nodaļa, vadītāja A.Jaudzema.

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2017. gada 6. jūlijā, plkst.10.00.

 

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0