Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes un ārkārtas domes sēde

Publicēts 22.01.2018

Datums
25.01.2018

Laiks
09:00

Norises vieta
Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


VISIEM DEPUTĀTIEM IERASTIES UZ KOMITEJU SĒDĒM PLKST. 9.00, notiks 2018. gada budžeta prezentācija!  

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.10.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde
- Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde
- Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde
- Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atsevišķu jautājumu dēļ pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28. panta ceturto daļu, 2018. gada 25. janvārī plkst.11.00 tiek sasaukta Ārkārtas domes sēde, kurā tiks izskatīti jautājumi par 2018. gada budžeta apstiprināšanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2018. gada 1. februārī plkst.10.00.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0