Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes un ārkārtas domes sēde

Publicēts 23.04.2018

Datums
26.04.2018

Laiks
09:00

Norises vieta

Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2018. gada 26.aprīlī administrācijas mazajā zālē.

Uzmanību! Pēc komiteju sēdēm plkst.11.00 ārkārtas domes sēde. Darba kārtībā viens jautājums – Par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā 2017. gada pārskata apstiprināšanu

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Komitejas sēdē plānotas divu pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Strūžānu siltums” un SIA “Maltas DZKSU” atskaites par 2017. gadu (20 minūtes katrai kapitālsabiedrības atskaitei ar prezentācijas materiālu, kuru, lūdzu, iesniegt pievienošanai pastāvīgās komitejas protokolam).

Atgādinu, ka atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!!

Pēc domes sēdes Feimaņu ezera zvejas limitu sadales komisiju sēde.

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2018. gada 3. maijā, plkst.10.00, administrācijas mazajā zālē.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0