Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes un ārkārtas domes sēde

Publicēts 25.06.2019

Datums
27.06.2019

Laiks
09:00

Norises vieta

Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2019. gada 27. jūnijā administrācijas mazajā zālē.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Pēc pastāvīgo komiteju sēdēm 11.00 notiks Ārkārtas domes sēde, kurā tiks izskatīti divi jautājumi:

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018. gada 5. aprīļa lēmumā “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020. gadam iekļauto Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu”

2. Par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā” apstiprināšanu

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2019. gada 4. jūlijā, plkst.10.00, administrācijas mazajā zālē.

 

 

 

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0