Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes un ārkārtas domes sēde

Publicēts 11.12.2017

Datums
14.12.2017

Laiks
09:00

Norises vieta
Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst. 9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!!

Pēc pastāvīgo komiteju sēdēm plkst.11.00 tiek sasaukta Ārkārtas domes sēde, kurā tiks izskatīts jautājums par “Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017. gada 17. augusta lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” (6876 006 0160 006) siltināšanas darbi””

Pēc Ārkārtas domes sēdes plkst.11.30 notiks šādu ezeru zvejas limitu sadales komisiju sēdes:

  • Salāja ezers (Mākoņkalna pagasts);
  • Tiskādu ezers (Silmalas pagasts);
  • Viraudas ezers (Lendžu pagasts);
  • Sedzera ezers (Lendžu pagasts);
  • Viraudas ezers (Mākoņkalna pagasts);
  • Rāznas ezers

 

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0