Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes un domes ārkārtas sēde

Publicēts 21.01.2020

Datums
23.01.2020

Laiks
09:00 - 13:00

Norises vieta

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas mazā zāle


Tiks prezentēti 2020. gada budžeta projekti. Visiem Domes deputātiem, administrācijas nodaļu vadītājiem, kā arī iestādes “Dricānu pagastu apvienība”, iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība”, iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” un iestādes “Maltas pagastu apvienība” vadītājiem ar grāmatvedi, kas sagatavoja budžeta projektu, ierasties uz budžeta prezentāciju 2020.gada 23.janvārī plkst. 9.00 administrācijas mazajā zālē.

Pirms budžeta prezentācijām tiks izskatīti kārtējie Komiteju darba kārtības jautājumi.

- Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

- Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

- Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

- Finanšu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst. 12.00 tiek sasaukta Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde, kurā tiks izskatīts jautājums par budžeta apstiprināšanu 2020. gadam.

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2020. gada 6. februārī, plkst.10.00, administrācijas mazajā zālē.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0