Rēzeknes novada domes sēde un Finanšu pastāvīgās komitejas ārkārtas sēde

Publicēts 10.02.2020

Datums
20.02.2020

Laiks
09:45 - 12:00

Norises vieta

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas mazā zāle


Pirms domes sēdes plkst.9.50 tiek sasaukta ārkārtas Finanšu pastāvīgās komitejas sēde kuras darba kārtībā viens jautājums – par nekustamā īpašuma “Bāka” ar kadastra numuru 7854 001 0087 un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0011 daļas Gaigalavas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0