Svecīšu laiks un atceres brīži Vērēmu pagasta kapsētās. Piedalās tautas nama vokālais ansamblis un daiļlasītājas

Publicēts 29.09.2020

Datums
10.10.2020

Laiks
11:00 - 17:30


Sarmīte Strupoviča, 29131963

sarmite.strupovica@rezeknesnovads.lv

Solvita Pavlovska, 26577991

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0