“Un atkal Līgo!”. Ielīgošanas pasākums ar pašdarbnieku koncertu un zaļumballi. Muzicēs Aldis Grandāns

Publicēts 04.06.2019

Datums
22.06.2019

Laiks
20:00

Norises vieta

Dricānu birztalas estrāde


Genovefa Jonāne 26665868

genovefa.jonane@rezeknesnovads.lv

 

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0