Vidējās paaudzes sieviešu deju kolektīvu festivāls „Spīganu dejas ezera atspulgā

Publicēts 29.05.2018

Datums
02.06.2018 - 03.06.2018

Laiks
17:00

Norises vieta

Gaigalavas kultūras nams


Piedalās kolektīvi no Mazsalacas, Valkas, Birzgales, Zosēniem, Tilžas, Vectilžas, Ciblas, Gaigalavas, Vestienas, Barkavas, Degumniekiem un Meirāniem.

3.06. plkst.14.00 – 18.00 Mājražotāju tirdziņš „Lobs lobam”

Valentīna Deksne 29498655

Valentina.deksne@rezeknesnovads.lv

 

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0