Pasažieru mikroautobusa iegāde projekta “Social Inclusion of Elderly People” (“Aging in Comfort”) ietvaros

Publicēts 14.12.2018

Ar iepirkuma komisijas 02.01.2019. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta sakarā ar to, ka netika iesniegts neviens piedāvājums.

Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2018/38
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.12.2018 plkst.11:00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkumuma priekšmets: pasažieru mikroautobusa iegāde projekta “Social Inclusion of Elderly People” (“Aging in Comfort”) ietvaros
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldības 17. kabinets (pieņemamā telpa), Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv

Dokumentācija

Lēmums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0