Pasniegtas Lāčplēša fonda Goda zīmes

Publicēts 21.06.2015
Foto: Guntars Skudra

12. jūnijā Rēzeknes novada domē norisinājās Lāčplēša fonda Goda zīmju pasniegšanas ceremonija. Apbalvojumus pasniedza Latvijas Valsts Aizsardzības fonda „Lāčplēsis” prezidents Jānis Ivars Kasparsons un fonda Latgales reģiona nodaļas vadītājs Jānis Visuns.

Ar Sudraba Goda zīmi par uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, darba vietu skaita palielināšanu, infrastruktūras uzlabošanu un kultūrvēstures pieminekļu atjaunošanu Rēzeknes novadā apbalvots Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Tāpat ar Sudraba Goda zīmi apbalvots arī Rēzeknes gaļas kombināta valdes priekšsēdētājs Vladimirs Jegorčenko. Viņam apbalvojums piešķirts par uzņēmuma ražošanas attīstību, jaunu tehnoloģiju ieviešanu ražošanā, kā arī veiksmīgu produkcijas realizāciju Eiropas Savienības valstīts. Ar Lāčplēša fonda Bronzas Goda zīmi par aktīvu sabiedrisko darbu, lielu ieguldījumu meliorācijas ekspluatācijā Latgalē un Latvijas tēla spodrināšanu pasaulē apbalvots Latgales reģiona Meliorācijas nodaļas vadītājs Staņislavs Šķesters.

Foto: Guntars Skudra Foto: Guntars Skudra Foto: Guntars Skudra Foto: Guntars Skudra Foto: Guntars Skudra Foto: Guntars Skudra Foto: Guntars Skudra

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0