Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi Rēzeknes novada Dricānu pagastā

Publicēts 31.08.2017

Iepirkuma identifikācijas numurs – DPP 2017/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2017. gada 30.augusts plkst.16-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi Rēzeknes novada Dricānu pagastā
Kontaktpersona – Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0