Skatīt "Pašvaldības nolikums, teritorijas plānojums, budžets"

Pašvaldības nolikums, teritorijas plānojums, budžets

Saistošie noteikumi
* spēkā neesoši

SN izdošanas datums SN
numurs
SN
nosaukums
SN precizēšanas datums SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)
Publikācijas
datums
vai parakstīšanas datums
SN spēkā stāšanas datums
Publikācijas avots
presē
SN
spēkā esamība
20.07.2017. Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” (paskaidrojuma raksts) - grozīti ar: Nr.5 (2017), Nr.7 (2017), Nr.21 (2018)
Nr. 41 (2019)
Nr.44 (2019)
Nr.61 (2020)
03.04.2020.
parakstīti 20.07.2017. 21.07.2017. - spēkā esoši
20.07.2017. Nr.2 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.81„Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””
(paskaidrojuma raksts)
1.Pielikums, 2.Pielikums
- -
-
parakstīti 20.07.2017. 21.07.2017. - spēkā esoši
17.07.2009. Nr.2 -
grozīti ar -
Nr.18
Nr.25
Nr.28
Nr.40
Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013)
publicēti – 20.08.2009. 21.08.2009. laikraksts „Latvijas Vēstnesis” spēkā neesoši no 15.10.2013.
28.08.2013. Nr.4 - -  - parakstīti
28.08.2013.
29.08.2013.  - spēkā esoši
05.09.2013. Nr.5 Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” (paskaidrojuma raksts) - - -
parakstīti
05.09.2013.
publicēti 26.09.2013.
06.09.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4(20) spēkā esoši
07.09.2017. Nr.5 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.5 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” (paskaidrojuma raksts) - - -
parakstīti 07.09.2017.
- - spēkā esoši
05.10.2017. Nr.7. Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” (paskaidrojuma raksts) - - -
parakstīti 05.10.2017.
06.10.2017.       - spēkā esoši
15.10.2009. Nr.8.
-  -  -  parakstīti 16.10.2009.  17.10.2009.        - spēkā esoši
17.10.2013. Nr.8.
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.96 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2013.gadam””(Pielikums Nr.1) (Pielikums Nr.2)
- - - parakstīti 17.10.2013. 18.10.2013.       - spēkā esoši
19.10.2017 Nr.8.
 -  -  -  parakstīti 19.10.2017.  20.10.2017.        - spēkā esoši
19.11.2009. Nr.10.
- - - parakstīti 20.11.2009.    21.11.2009. - spēkā esoši
21.12.2017. Nr.11.
 -  -  -  parakstīti 21.12.2017  22.12.2017.         - spēkā esoši
25.01.2018.  Nr.13.
-  grozīti ar Nr.17 (2018)
Nr.20 (2018)
 -  parakstīti 25.01.2018.  26.01.2018.         - spēkā esoši
29.12.2009.  Nr.15.
- -  -  parakstīti 29.12.2009.  30.12.2009.           - spēkā esoši
04.02.2010.  Nr.16.
- grozīti ar -Nr.36
Nr.45
Nr.47
- parakstīti 08.02.2010. 09.02.2010.       - spēkā esoši
19.07.2018.   Nr.17.
 -  -  -  parakstīti 19.07.2018.  20.07.2018.       - spēkā esoši
18.10.2018. Nr.20.
 - -  -  parakstīti 18.10.2018.  19.10.2018        - spēkā esoši
17.10.2013. Nr.21.
07.11.2013.   -  -  publicēti – 21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
01.11.2018.   Nr.21.
 -  -  -  parakstīti 01.11.2018.  02.11.2018.  SN 10.un 11.punkts stājas spēkā 01.01.2019. spēkā esoši
20.12.2018.  Nr.22.
- - - parakstīti 20.12.2018. 21.12.2018.   - spēkā esoši
19.19.2013.  Nr.23.
- - - parakstīti 19.12.2013. 20.12.2013. - spēkā esoši
31.01.2019. Nr.23.
- - - parakstīti 31.01.2019. 01.02.2019. - spēkā esoši
24.01.2014.   Nr.24.
- Grozīti ar – Nr. 30 (2014)
Nr.37 (2014)
      - parakstīti 24.01.2014. 25.01.2014.   - spēkā esoši
 15.04.2010.   Nr.25.
 -  Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013   -  publicēti – 07.05.2010.  08.05.2010.  laikraksts „Latvijas Vēstnesis”  spēkā neesoši no 15.10.2013.
03.04.2014.  Nr.26.
- - - parakstīti 03.04.2014. - - spēkā esoši
 03.06.2010.  Nr.28.
 -  Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013)  -  publicēti – 22.06.2010.  23.06.2010.  laikraksts „Latvijas Vēstnesis”  spēkā neesoši no 15.10.2013.
15.05.2014.  Nr.30.
19.06.2014. Nr.32.
 -  -  -  parakstīti 19.06.2014.  20.06.2014.  - spēkā esoši
17.06.2010. Nr.33.
 -  -  -  parakstīti 17.06.2010.
publicēti 13.09.2010.
 18.06.2010.   izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
01.07.2010. Nr.34.
- atzīti arī par spēku zaudējušiem ar
Nr.1 (2013.)
- parakstīti -17.06.2010.
publicēti -13.09.2010.
18.06.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (04)
 spēkā neesoši
no 05.07.2013
29.07.2010. Nr.36.
 -  -  -  parakstīti 29.07.2010.  30.07.2010.  - spēkā esoši
04.09.2014.  Nr.36.
 -  -  - parakstīti 04.09.2014.  05.09.2014.    - spēkā esoši
18.09.2014. Nr.37.
-  -  -  parakstīti  18.09.2014  19.09.2014.   - spēkā esoši
02.09.2010. Nr.40.
- Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013) - publicēti 14.09.2010. 15.09.2010. laikraksts “Latvijas Vēstnesis” spēkā neesoši no 15.10.2013.
16.05.2019.  Nr. 41.
parakstīti 16.05. 2019. 01.06.2019 spēkā esoši
06.06.2019. Nr.42.
- - parakstīti 06.06.2019 07.06.2019. - spēkā esoši
19.09.2019. Nr.44.
- - - parakstīti 19.09.2019 20.09.2019. - spēkā esoši
21.10.2010.  Nr.45.
-  -  -  parakstīti 21.10.2010.  22.10.2010.  izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.126 (11673) spēkā esoši
18.12.2014. Nr.47.
-  -  18.12.2014.  -  19.12.2014.  - spēkā esoši
29.12.2010. Nr.47.
-  -  -  parakstīti 29.12.2010.  30.12.2010.   - spēkā esoši
29.01.2015. Nr.49.
 -  -  -  parakstīti 29.01.2015.  30.01.2015.    - spēkā esoši
 17.02.2011.  Nr.51.
 - grozīti ar Nr.55.  -  parakstīti 18.02.2011.  19.02.2011.    - spēkā esoši
16.04.2015. Nr.51.
- - - parakstīti 16.04.2015. 17.04.2015.     - spēkā esoši
03.03.2011. Nr.53.
  -  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar
Nr.1 (2013)
  -  parakstīti -03.03.2011.
publicēti -
20.04.2011.
 04.03.2011.   izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2 (08
 spēkā neesoši
no 05.07.2013
21.07.2011. Nr.55.
-  -  -  parakstīti 22.07.2011.  23.07.2011.  - spēkā esoši
20.10.2011. Nr.57.
 -  -  -  parakstīti 20.10.2011.  21.10.2011.    - spēkā esoši
17.09.2015.  Nr.59.
 -  -  -  parakstīti 17.09.2015.  18.09.2015.   - spēkā esoši
03.12.2015.  Nr.60.
 -  -  -  parakstīti 03.12.2015.  04.12.2015.       - spēkā esoši
23.01.2020. Nr.60.
- - - parakstīti 23.01.2020 - - spēkā esoši no 24.01.2020.
17.12.2015. Nr.61.
- - - parakstīti 17.12.2015. 18.12.2015.  - spēkā esoši
02.04.2020. Nr.61.
- - - parakstīti 02.04.2020. 03.04.2020.  - spēkā esoši
07.01.2016. Nr.62.
-  -  -  parakstīti 07.01.2016.  08.01.2016.  - spēkā esoši
21.01.2016. Nr.63.
-  -  -  publicēti 28.01.2016.  29.01.2016.  izdevums“
Latvijas  Vēstnesis
”Nr.19 (5591)
spēkā esoši
03.11.2011. Nr.63. - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar
Nr.1 (2013.)
 - parakstīti 03.11.2011. 04.11.2011. - spēkā neesoši
no 05.07.2013
21.01.2016. Nr.64.  -  -  -  parakstīti 21.01.2016.  22.01.2016.      - spēkā esoši
04.06.2020. Nr.64.  -  -  -  parakstīti 04.06.2020.  05.06.2020.        -  spēkā esoši
28.01.2016. Nr.65. - grozīti ar Nr.70 (2016)  - parakstīti 28.01.2016. 29.01.2016.    - spēkā esoši
15.12. Nr.66. - - - parakstīti 15.12.2011. 16.12.2011.    - spēkā esoši
19.01.2012. Nr.68. - grozīti ar Nr.86., Nr.89. - parakstīti 19.01.2012. 20.01.2012.  - spēkā esoši
17.03.2016. Nr.69. - - - parakstīti 17.03.2016. 18.03.2016.  - spēkā esoši
02.06.2016. Nr.70.  -  -  -  parakstīti 02.06.2016.  03.06.2016.      - spēkā esoši
21.07.2016. Nr.71. -  -  -  publicēti
14.09.2016
 15.09.2016.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (40)
spēkā esoši
20.10.2016. Nr.74.       -  -  -  parakstīti 20.10.2016.  21.10.2016.  - spēkā esoši
20.10.2016. Nr.75.  -  -  -  parakstīti 20.10.2016.  21.10.2016.   - spēkā esoši
05.04.2012. Nr.75.  -  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar
Nr.1 (2013.)
 -  parakstīti 05.04.2012.
publicēti 28.05.2012.
 06.04.2012.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.8 (14)
spēkā neesoši
29.12.2016. Nr.78.  -  -  -  parakstīti 29.12.2016.  30.12.2016.    - spēkā esoši
05.01.2017. Nr.79.  -  -  - parakstīti
05.01.2017.
 06.01.2017.      - spēkā esoši
26.01.2017. Nr.81. - grozīti ar Nr.2. (2017.), Nr.8. (2017., Nr.11. (2017.)   - parakstīti 26.01.2017. 27.01.2017.     - spēkā esoši
02.03.2017. Nr.83. - - - parakstīti 02.03.2017. 03.03.2017.    - spēkā esoši
16.08.2012. Nr.86. - - - parakstīti 16.08.2012 17.08.2012.   - spēkā esoši
18.10.2012. Nr.89. - - - parakstīti 18.10.2012. 19.10.2012.   - spēkā esoši
20.12.2012. Nr.93. - - - parakstīti 20.12.2012. 21.12.2012.  - spēkā esoši
24.01.2013. Nr.96. - grozīti ar Nr.4 (2013), Nr.8 (2013.)   - parakstīti 24.01.2013 25.01.2013 - spēkā esoši
18.04.2013. Nr.102.  -  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar
Nr.1 (2013.)
  -  parakstīti
18.04.2013.
 19.04.2013.   -  spēkā neesoši
no 05.07.2013