Skatīt "Pašvaldības nodevas un atļaujas"

Pašvaldības nodevas un atļaujas

Saistošie noteikumi
* – spēkā neesoši

SN izdošanas datums SN
numurs
SN
nosaukums
SN precizēšanas datums SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)
Publikācijas
datums
vai parakstīšanas datums
SN spēkā stāšanas datums
Publikācijas avots
presē
SN
spēkā esamība
04.07.2013. Nr.2 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””(paskaidrojuma raksts) - - - publicēti 26.09.2013. 27.09.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4(20) spēkā esoši
03.08.2017 Nr.3.  -  -  -  publicēti 18.09.2017.  19.09.2017.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6(47) spēkā esoši
17.10.2013. Nr.10.  -  -  -  publicēti  21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5(21)
spēkā esoši
03.12.2009. Nr.11. 29.12.2009.
atkārtoti 21.01.2010.
grozīti ar -Nr.17
Nr.2 (2013)
Nr.10 (2013)
Nr.53 (2015)
Nr.66 (2016)
Nr.15 (2018)
Nr.31 (2019)
04.06.2019.  publicēti – 22.02.2010.  23.02.2010.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.1(01)
spēkā esoši
03.05.2018 Nr.15.  -  -  -  publicēti 13.06.2018.  14.06.2018.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53) spēkā esoši
04.02.2010. Nr.17. - - - publicēti – 01.04.2010.
atkārtoti publicēti -
21.04.2010.
02.04.2010. laikraksts “Rēzeknes Vēstis”
Nr.39 (10498),
atkārtoti -
izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2 (02)
spēkā esoši
17.10.2013. Nr.20.  -  -  -  publicēti – 21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
21.03.2019. Nr.30. 18.04.2019. - - publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61) spēkā esoši
21.03.2019. Nr.31. 18.04.2019. - - publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61) spēkā esoši
20.01.2011. Nr.49.  03.03.2011.  -  -  publicēti 20.04. 2011.

 21.04.2011.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”  spēkā esoši
07.05.2015. Nr.53. 18.06.2015. - - publicēti 03.07.2015. 04.07.2015.  Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3. (32) spēkā esoši
 03.03.2016.  Nr.66.  “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” (paskaidrojuma raksts)  07.07.2016  -  -  publicēti
14.09.2016.
 15.09.2016.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (40)  spēkā esoši
21.03.2013 Nr.101. 18.04.2013. grozīti ar Nr.20 (2013)
Nr.3 (2017)
Nr.30 (2019)

 

04.06.2019. publicēti 21.05.2013. 22.05.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2(18) spēkā esoši