Pašvaldības noslēgtie deleģējuma līgumi

Publicēts 08.10.2019

Deleģējuma līgums ar SIA „Strūžānu siltums” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Strūžānu pagastā
Deleģējuma līgums
Sēdes protokols

Deleģējuma līgums ar SIA „Rūķis L” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Lūznavas pagastā
Deleģējuma līgums
Rēzeknes novada domes sēdes protokola izraksts

Deleģējuma līgums ar SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Maltas pagastā
Deleģējuma līgums
Rēzeknes novada domes sēdes protokola izraksts

Deleģējuma līgums ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”, par Rēzeknes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu pašvaldības vajadzībām.
Delegejuma_ligums

Deleģējuma līgums ar SIA “Ūdensnesējs” par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Ozolmuižas, Sakstagala, Lendžu, Ozolaines, Maltas, Feimaņu un Bērzgales pagastos
Deleģējuma līgums
Rēzeknes novada domes sēdes protokola izraksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0