Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” turpmāk vadīs Juris Guntis Vjakse

Publicēts 23.05.2016
Juris Guntis Vjakse (Latgales Laika foto)

17. maijā Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē notika darba intervijas ar pieciem pretendentiem vakantajam pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” (“Maltas DZKSU”) valdes locekļa amatam. Saskaņā ar komisijas locekļu vērtējumu, lielākais punktu skaits tika piešķirts Jurim Guntim Vjaksem.

Jurim Guntim Vjaksem ir Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijā iegūta augstākā izglītība, kvalifikācija inženieris – mehāniķis; Latvijas Universitātē iegūta profesionālā izglītība specialitātē “Nekustamā īpašuma vērtēšana un pārvalde”, pašlaik uz laiku pārtrauktas studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes maģistrantūrā specialitātē “Reģionālā plānošana un pārvalde”. Pieredze un darba prasmes gūtas iepriekšējās darba vietās: VSIA “Šampētera nams”; Valsts ieņēmumu dienestā, organizējot Labklājības ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Latvijas teritorijā; Centrālajā dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, veicot dzīvojamā fonda privatizācijas procesu Balvu rajonā; A/S “Latvijas Dzelzceļš” nodrošinot kompānijas nekustamo īpašumu – dzīvojamā fonda apsaimniekošanu; gan uzņēmēju intereses pārstāvošās organizācijās – biedrībā ”Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, “Rēzeknes uzņēmēju biedrība”, A/S “Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona”, tāpat ir darba pieredze vadošā amatā Rēzeknes pilsētas pašvaldībā. Jaunajam “Maltas DZKSU” vadītājam ir pieredze projektu vadībā, tehniskās, finanšu un juridiskās informācijas apkopošanā un analīzē, darbā ar normatīvajiem aktiem un dokumentiem, iegūtas iemaņas darbā ar klientiem, tai skaitā dažādu problemātisku situāciju risināšanā.

Juris Guntis Vjakse kā ilgtermiņā panākamo redz PSIA “Maltas DZKSU” kā pelnošu nozares uzņēmumu, kas ikdienas darbā ievēro labas publiskas pārvaldes principus un ētikas normas, nodrošinot uzņēmuma darbības nepārtrauktību un caurskatāmību, lietderību un tiesiskumu, normatīvajos dokumentos noteikto prasību ievērošanu visās likumdošanas jomās.

Juris Guntis Vjakse darbu “Maltas DZKSU” uzsāks ar 4. jūliju.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0