Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Rēzeknes dienvidu apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējumā

Publicēts 12.07.2018

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.259 (03.10.2016.) notiek Rēzeknes dienvidu apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207). IVN izstrādā AS „Ceļuprojekts” (Murjāņu iela 7A, Rīga, LV-1024). un SIA „Enviroprojekts” (Raņķa dambis 31, Rīga, LV-1048).

Tiek izskatītas divas trases pamatalternatīvas ar iespējamām modifikācijām un papildu alternatīvu sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātā. Jaunbūvējamā autoceļa posma garums atkarībā no alternatīvas ir 10-15 km pa Rēzeknes novada Griškānu pagastu, krustojumā ar Daugavpils šoseju skarot Ozolaines pagastu.

Pēc iedzīvotāju ieteikumiem IVN sabiedriskajā apspriešanā ir izstrādātas vēl papildu lokālas modifikācijas, tāpēc tiek veikta atkārtota sabiedriskā apspriešana.

Ar papildināto ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties:

  • Griškānu pagasta pārvaldē: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641, un
  • interneta vietnē www.enviro.lv/Apvads

No 1. līdz 31. jūlijam un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību un tās ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

IVN sabiedriskā apspriešana notiks 2018. gada 19. jūlijā plkst. 16.00 Griškānu pagasta pārvaldē.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”

29277744

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0