Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Publicēts 17.04.2015

Īpašumā „Greiškāni”, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā ir iecerēta „Slaucamo govju kūts, skābbarības glabātavu un šķūņa būvniecība”. Ar būvniecības ieceri varēs iepazīties no 17.04.2015. līdz 15.05.2015. Rēzeknes novada būvvaldē, kas atrodas Atbrīvošanas alejā 81, (pasta ēkā), 3.stāvā, 301.kabinetā. Iecerētā būvniecība atstās pozitīvu ietekmi uz vidi, jo projekta realizācijas rezultātā plānots nojaukt vecās ēkas, kā arī sakārtot apkārtnes teritoriju un piebraucamo ceļu.

Būvniecības ieceres prezentācija paredzēta 07.05.2015. Rēzeknes novada būvvaldē 301. kab. plkst. 12:00. Atsauksmes var iesniegt no 17.04.2015. līdz 15.05.2015. Rēzeknes novada būvvaldē.

Būvniecības ierosinātājs – SIA “Sprūževa M”, reģ. Nr. 42403001730 Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV- 4641, kontakttālrunis: 26396570.

Būvprojekta izstrādātājs – SIA „Vadala” Reģ. Nr. LV 4000383139 Brīvības 160-27, Rīga, LV-1012, kontakttālrunis:26381888.

ferma2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0