Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Vērēmu pagastā

Publicēts 12.07.2019

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība „Vērēmu pagasta pārvalde ” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošajā Škeņevas kapsētā (kadastra apzīmējums 7896 005 0264):

bērzs – 15 gab., apkārtmērs 100-185 cm; priede – 4 gab., apkārtmērs 125-166 cm, ozols – 1 gab., apkārtmērs 74 cm; egle – 2 gab., apkārtmērs 163-195 cm; apse – 1 gab., apkārtmērs 45 cm; lapegle – 1 gab., apkārtmērs 135 cm.

Lūdzam sniegt priekšlikumus un pieteikumus Vērēmu pagasta pārvaldē lietvedei, adrese: Jāņa Zvīdra ielā 1, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, LV 4647, (t.64628833, e-pasts: info@veremi.lv) no šī gada 17. jūlija līdz šī gada 1. augustam.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0