Pazinojums par koku izciršanu ārpus meža Maltas pagastā

Publicēts: 09.11.2018

Atjaunots: 10.09.2020

Pašvaldības paziņojumi

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” ierosinājumu, Maltas pagastā plānots veikt 17 koku izciršanu, kas atrodas Maltas ciemata centrā:
1. Zemes gabals ar kadastra numuru 78700031018 :
1.1 bērzs – stumbra apkārtmērs 139 cm;
1.2 bērzs - stumbra apkārtmērs 91 cm;
1.3 bērzs - stumbra apkārtmērs 133 cm;
1.4 bērzs - stumbra apkārtmērs 133 cm;
1.5 bērzs - stumbra apkārtmērs 124 cm;
1.6 bērzs - stumbra apkārtmērs 100 cm;
1.7 kļava - stumbra apkārtmērs 65 cm;
1.8 kļava - stumbra apkārtmērs 68 cm;
1.9 kļava - stumbra apkārtmērs 167 cm;
1.10 lapegle - stumbra apkārtmērs 95 cm.
2. Zemes gabals ar kadastra numuru 78700031294:
2.1. pūra bērzs - stumbra apkārtmērs 122 cm;
2.2. bērzs - stumbra apkārtmērs 68 cm;
2.3. liepa - stumbra apkārtmērs 141 cm;
2.4. liepa - stumbra apkārtmērs 110 cm;
2.5. liepa - stumbra apkārtmērs 106 cm.
3. Zemes gabals ar kadastra numuru 78700030998:
3.1. osis - stumbra apkārtmērs 110 cm;
3.2. osis - stumbra apkārtmērs 127 cm.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads lietvedībā. Sabiedriskās apspriešanas sākuma datums – 2018.gada 12.novembris. Sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2018.gada 27.novembrim.
Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Click to listen highlighted text!