Paziņojums par koku izciršanu Griškānu pagastā

Publicēts 08.05.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt viena vītola ar 2 stumbriem izciršanu Staroščiku kapsētā Staroščiku ciemā (kadastrālais apz. 7856 003 0367). Šis sausais koks apdraud cilvēku drošību un krītot var sabojāt kapu pieminekļus. Bīstamais koks atrodas uz zemes, kas pieder Rēzeknes novada pašvaldībai.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldē Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads), zvanot pa telefonu 64640431 vai rakstot uz e-pastu zoja.lipska@griskani.lv, sākot no 2018. gada 10. maija līdz 2018. gada 23. maijam. Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Sīkāka informācija pie pārvaldes vadītāja Jāņa Aleksāna mob. Nr.26451063.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0