Paziņojums par lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Publicēts 10.12.2013

SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” reģ.Nr.42403000932 projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā” ietvaros rīkotajā  iepirkuma procedūrā ar identifikācijas Nr.MDZKSU 02/2013 ( Projektēšana un būvdarbi –papildus darbi) „NAI  KSS rekonstrukcijas darbi”  projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros  tiesības slēgt iepirkuma līgumu  ir piešķirtas SIA “Laterna” reģ. Nr. 40003003102, kā piedāvājums ar viszemāko cenu.Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu pieņemts 2013.gada 05. decembrī. Līgumcena par kuru tiks slēgts līgums ir 19885.00  LVL (cena bez PVN).

Kohezija-bilde

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0