Paziņojums par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Ainas” 1 izsoli Nautrēnu pagastā

Publicēts 08.08.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 18.septembrī plkst.10.00 struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.1 „Ainas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr . 6876 900 0030, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties struktūrvienībā “Nautrēnu pagasta pārvalde” pie lietvedes pēc adreses “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2019.gada 17.septembrim vai mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles_noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0