Paziņojums par pašvaldības SIA Maltas DzKSU ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa projektu

Publicēts 06.02.2020

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” (VRN 42403000932, juridiskā adrese Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630) 2020. gada 30. janvārī Rēzeknes novada pašvaldībai (Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV 4601) iesniedza apstiprināšanai jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 2. marta saistošajiem noteikumiem Nr.82 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošaistarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Ūdensapgāde:

 

 

Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs:

 

1,05

Maltas pagasts, Malta

0.87 EUR/m3

 

Lūznavas pagasts, Vertukšne

0.61 EUR/m3

 

Lūznavas pagasts, Lūznava

0.61 EUR/m3

 

Lūznavas pagasts, Zosna

0.61 EUR/m3

 

Kanalizācijas pakalpojuma tarifs:

 

1,20

Maltas pagasts, Malta

0.94 EUR/m3

 

Lūznavas pagasts, Lūznava

0.60 EUR/m3

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2020. gada 1. martā.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas cenu izmaiņām, nodokļiem (piemēram, dabas resursu nodoklis), darba algas izmaiņām (minimālās stundas likmes izmaiņas), pamatlīdzekļu nolietojumu (ir palielinājusies uzskaitīto pamatlīdzekļu vērtība un skaits).

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumā” (VRN 42403000932, Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630, kab. Nr. 10), vai sūtot uz e-pastu:maltasdzksu@maltasdzksu.lv līdz 2020. gada 18. februārim plkst. 18.30.

Kontaktpersona: Marina Stempkovska, tālr.64631056.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0