Paziņojums par publisko apspriešanu Pušas pagasta ciema teritorijā

Publicēts 02.11.2018

Rēzeknes novada Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība „Pušas pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Pušas pagasta ciema teritorijā :
1. nekustamā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0351 – 16 koki, t.sk. 4 vītoli – diametrs 30cm, 1 apse – diametrs 28 cm, 6 melnalkšņi – 25 cm, 1 melnalksnis -37 cm, 1 kļava – diametrs 32 cm ., 1 kļava-diametrs 22 cm, 2 bērzi – diametrs 21 cm.
2 .nekustamā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0262 – 18 koki, t.sk. 1 bērzs- diametrs 33 cm, 13 vītoli – diametrs 23cm, 24 cm, 20cm, 54cm, 35cm,30cm ,19cm ,16cm ,17cm,18cm,18cm,19cm,30 cm,1 liepa –diametrs  54 cm, 3 baltalkšņi –diametrs 20cm , 21cm, 25cm,
3.Saistībā ar saņemto iesniegumu, nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu
7880 004 0314 īpašnieks plāno izcirst savā īpašumā sekojošus kokus : 8
kļavas- diametrs 35 cm , 5 pīlādžus –diametrs 35 cm,5 bērzus – diametrs 35
cm ,2 vītolus –diametrs 50 cm.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0