Paziņojums par Rēzeknes dienvidu apvedceļa IVN ziņojuma iesniegšanu

Publicēts 07.02.2019

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.259 (03.10.2016.) notiek Rēzeknes dienvidu apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207). IVN izstrādā AS „Ceļuprojekts” (Murjāņu iela 7A, Rīga, LV-1024) un SIA „Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002).

Tiek izskatītas divas trases pamatalternatīvas ar iespējamām modifikācijām un papildu alternatīvu sabiedrisko apspriešanu rezultātā. Jaunbūvējamā autoceļa posma garums atkarībā no alternatīvas ir 10-15 km pa Rēzeknes novada Griškānu pagastu, krustojumā ar Daugavpils šoseju skarot Ozolaines pagastu.

IVN ziņojuma aktuālā redakcija 2019. gada 5. februārī ir iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties interneta vietnē www.enviro.lv/Apvads

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0