Paziņojums par Rēzeknes novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Publicēts 12.08.2017
Foto no interneta resursiem

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.augusta lēmumu (protokols Nr.18, 7.§), tiek izsludināts Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš līdz 2017.gada 25.augustam.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus novada vēlēšanu komisijā ir:

  1. reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;
  2. Rēzeknes novada domes deputātiem;
  3. vēlētāju grupām (ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem).

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ikvienu Latvijas pilsoni:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš nav Saeimas vai novada pašvaldības domes deputāts.

Pieteikumā Rēzekne novada domei norādāmas ziņas saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8.pantu: vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, izglītība, darbavieta un profesija (nodarbošanās), sakaru līdzekļu informācija, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.

Pieteikumā ietverams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikums jāiesniedz personīgi līdz 2017.gada 25.augustam (ieskaitot), Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17.kabineta (pieņemamā telpa), Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē.

Pieteikuma veidlapa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0