Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Strūžānu pagastā

Publicēts 13.05.2014

Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pagasta pārvalde paziņo, ka Strūžānu ciemā plāno veikt 10 koku – papeļu, liepu, kļavu, alkšņu un Tatārijas kļavu izciršanu, kas traucē satiksmes drošībai, atrodas zem elektrolīnijām, atrodas bīstami tuvu dzīvojamām mājām un šķūņiem, ir nedroši un bojā skatu. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā/valdījumā esošās zemes Rēzeknes novada Strūžānu pagasta Strūžānu ciema īpašumā:

7894 002 0129 Miera 15- 2, liepas (apkārtmērs 160 cm un 150 cm, augstumā 20 m),
7894 002 0124 Miera 6 -1, Tatārijas kļava (apkārtmērs 170 cm augstumā 20 m),
7894 002 0134 Smilšu 8-1, Tatārijas kļava (apkārtmērs 155 cm augstumā 20 m),
7894 02 0112 „Kultūras nams”, 1 papele (apkārtmērs 150 cm augstumā 20 m),
7894 002 0190 Pie pieturas, 1 koks (viena papele augstumā 25 m, apkārtmērs 170 cm),
7894 002 0120 Miera iela 4, 2 bērzi (viena apkārtmērs 205 cm, otra apkārtmērs 150 cm, augstumā 30 m),
7894 002 0100 „Skola”,  1 Tatārijas kļava apkārtmērā 185 cm augstumā līdz 17 m,
7894 002 0102 bērnu dārza teritorijā, 1 Tatārijas kļava apkārtmērs 150 cm 5 m augstumā.
Kā arī 40 koku, kuru apkārtmērs ir līdz 140 cm un augstumā līdz 20 m, kā ābeļu, kļavu, Tatārijas kļavu, bērzu, papeļu, alkšnu izciršanu ciematā zemes gabalos ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0132 Smilšu 4, 7894 002 0175 Krasta iela, 7894 002 0138 Parka 4, 7894 002 0126 Miera 10, 7894 002 0124 Miera 6, 7894 002 0131 Miera 19, 7894 002 0134 Smilšu 8, 7894 002 0190 Pie pieturas, „Skola” ar kadastra numuru 7894 002 0100, 7894 002 0107, gar Miera ielu 7894 002 3001.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pagasta pārvaldē (Miera iela 14a, Strūžānu pagasts, Strūžāni, Rēzeknes novads) pie zemes ierīcības speciālista, sākot no 2014.gada 12. maija līdz 2014. gada 27.maijam. Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr. 91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”. Sīkāka informācija pie zemes ierīcības speciālistes Ivetas Misjūnes, tālr. 64667042, vai 22018672.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0