Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Publicēts 11.03.2018

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.259 (03.10.2016.) uzsākts Rēzeknes dienvidu apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējums.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207)

Tiek izskatītas divas trases pamatalternatīvas ar iespējamām modifikācijām un papildu alternatīvu sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātā. Jaunbūvējamā autoceļa posma garums atkarībā no alternatīvas ir 10-15 km pa Rēzeknes novada Griškānu pagastu, krustojumā ar Daugavpils šoseju skarot Ozolaines pagastu.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties Griškānu pagasta pārvaldē: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641, kā arī interneta vietnē www.enviro.lv/Apvads no š.g. 5. marta līdz 5. aprīlim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību un tās ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana notiks šā gada 15. martā plkst. 16.00 Griškānu pagasta pārvaldē.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”
kontakttālrunis 29277744

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0